Dělník ve stavebnictví z Ukrajiny – zedníci z Ukrajiny

Potřebujete šikovné zedníky a další zaměstnance do stavebnictví? Najdeme Vám vhodné dělníky z Ukrajiny.

Najdeme pro Vás zedníky, malíře, betonáře a další zaměstnance do stavebnictví z Ukrajiny. Díky osvědčeným kontrolním postupům a domyšleným procesům minimalizujeme riziko chyb a čas nezbytný k získání potřebných povolení. Pokud to jde, děláme administrativní kroky za zaměstnavatele nebo kandidáta. Případně poskytneme potřebnou podporu a kontakty.

Jsme specialisty na zaměstnávání cizinců

Naším cílem je minimalizovat administrativní, komunikační a psychickou zátěž spojenou s touto problematikou. Jsme mezinárodní tým složený z českých a zahraničních profesionálů. Hovoříme jazykem zaměstnavatele i kandidáta a dokážeme zprostředkovat společnou řeč mezi oběma stranami.

Rozumíme zákonným a administrativním podmínkám

přeshraničního zaměstnávání (zaměstnávání cizinců). Díky tomu dokážeme minimalizovat lhůty k absolvování nezbytných administrativních kroků a riziko selhání. Veškeré procesy ohlídáme za Vás. Můžete se spolehnout na naši 100% podporu.

Víme kde hledat vhodné kandidáty o zaměstnání.

Známe správné komunikační kanály a disponujeme správnými kontakty v několika zemích východní Evropy (CIS region / bývalý SSSR). Soustředíme se na obory s trvalým nedostatkem místních specialistů, a to od dělnických až po vysoce specializované profese.

Pomáháme s ubytováním a poskytujeme základní aklimatizační servis.

Víme, co znamená vyměnit svou zemi za jinou. Někteří z nás si tím sami prošli. Umíme pomoct a poradit v otázkách bydlení, dopravy a dalších elementárních potřeb, které pro cizince nejsou samozřejmostí.

Naše služby v oblasti zaměstnávání cizinců

„Jsme si dobře vědomi, že pracujeme s vysokými očekáváními a důvěrou. Podle toho také jednáme…‟

Petr Hlaváček, jednatel All around Europe

Dělníci

IT specialisté

Zdravotnický personál

Řemeselníci

Řidiči

Ukrajina

Moldávie

Bělorusko

Malíři

Pracovní povolení

Kazachstán

Rusko

Stavebnictví

Režim Ukrajina

Zedníci

Zedníci, malíři, betonáři, elektrikáři a další zaměstnanci ve stavebnictví z Ukrajiny

Zedníci, malíři, betonáři, elektrikáři a další zaměstnanci ve stavebnictví z Ukrajiny

V roce 2019 je a také stále bude dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v dělnických profesích mnoha oborů, týká se to i pomocných nekvalifikovaných profesí. Stavebnictví pociťuje tuto krizi nejvýrazněji. Extrémně nízká nezaměstnanost, vysoká fluktuace zaměstnanců (zaměstnanci si mohou vybírat atraktivnější profesi, jdou za vyššími mzdami apod.), rychlé tempo růstu ekonomiky… To vše má za důsledek …

Proč při zaměstnávání cizinců spolupracovat s agenturou?

Proč při zaměstnávání cizinců spolupracovat s agenturou?

Kvůli nedostatku pracovních sil v současné době čím dál více firem poptává kvalifikované pracovníky ze zahraniční, převážně ze států východní Evropy. Pro majitele či manažery firem může být velmi lákavé pokusit se zaměstnat některé pracovníky svépomocí. Jakmile si však o problematice zaměstnávání cizinců zjistí více, začnou se ztrácet v množství legislativních procesů či netuší, kde …

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Režimy tzv. zvláštního zacházení jsou prakticky jedinou cestou, jak umožnit zaměstnanci z Ukrajiny získání zaměstnanecké karty. Tedy právo žít a pracovat v Čechách na dobu minimálně jednoho roku. V současné době existují 2 programy tohoto typu. Vzájemně se od sebe liší pouze nároky na úroveň kvalifikace daného zaměstnance. Základním rozdílem oproti standardnímu způsobu vyřizování žádostí o dlouhodobé vízum …

Zaměstnávání Ukrajinců – jak se poprat s jazykovou bariérou

Zaměstnávání Ukrajinců – jak se poprat s jazykovou bariérou

Klíčovým problémem pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince, je boj s jazykovou bariérou. Obecně platí, že čím komplexnější je pracovní náplň cizince a čím více je zapojen do pracovního kolektivu, ve kterém převažují Češi, tím intenzivněji se k němu ve firmě hledá řešení. Optimální přístup závisí na několika okolnostech, které je potřeba vzít v úvahu. Komplexnost náplně práce Obecně …