Jsme specialisty na zaměstnávání cizinců

Naším cílem je minimalizovat administrativní, komunikační a psychickou zátěž spojenou s touto problematikou. Jsme mezinárodní tým složený z českých a zahraničních profesionálů. Hovoříme jazykem zaměstnavatele i kandidáta a dokážeme zprostředkovat společnou řeč mezi oběma stranami.

Rozumíme zákonným a administrativním podmínkám

přeshraničního zaměstnávání (zaměstnávání cizinců). Díky tomu dokážeme minimalizovat lhůty k absolvování nezbytných administrativních kroků a riziko selhání. Veškeré procesy ohlídáme za Vás. Můžete se spolehnout na naši 100% podporu.

Víme kde hledat vhodné kandidáty o zaměstnání.

Známe správné komunikační kanály a disponujeme správnými kontakty v několika zemích východní Evropy (CIS region / bývalý SSSR). Soustředíme se na obory s trvalým nedostatkem místních specialistů, a to od dělnických až po vysoce specializované profese.

Pomáháme s ubytováním a poskytujeme základní aklimatizační servis.

Víme, co znamená vyměnit svou zemi za jinou. Někteří z nás si tím sami prošli. Umíme pomoct a poradit v otázkách bydlení, dopravy a dalších elementárních potřeb, které pro cizince nejsou samozřejmostí.

Naše služby v oblasti zaměstnávání cizinců

Groupe 191-image

zprostředkování zaměstnanců
překládané pohovory
náborové testy

print

zaměstnanecké karty
víza
nostrifikace

Groupe 195-image

nástupní podpora
ubytovací podpora

„Jsme si dobře vědomi, že pracujeme s vysokými očekáváními a důvěrou. Podle toho také jednáme…‟

Petr Hlaváček, jednatel All around Europe

Dělníci

IT specialisté

Zdravotnický personál

Řemeslníci

Řidiči

Ukrajina

Moldávie

Bělorusko

Malíři

Pracovní povolení

Kazachstán

Rusko

Stavebnictví

Režim Ukrajina

Zedníci

Testování svářečů z Ukrajiny

Testování svářečů z Ukrajiny

Snažíme se neustále odstraňovat překážky spojené s mezinárodním zaměstnáváním. Proto jsme pro zaměstnavatele připravili možnost testování svářečů všech běžných svářecích metod ještě na území Ukrajiny. Zaměstnavatelé mají nyní možnost si své kandidáty (svářeči z Ukrajiny) nechat přezkoušet bez nutnosti cestovat do zahraničí v testovacím středisku ve Lvově (metropole západní Ukrajiny). JAK TEST PROBÍHÁ Středisko je technicky připraveno …

Kvalifikovaní stavební dělníci z Ukrajiny

Kvalifikovaní stavební dělníci z Ukrajiny

Problém nedostatku pracovních sil jsme si v Čechách již dávno zvykli řešit dovozem stavebních dělníků z Ukrajiny. Děje se tak ovšem povětšinou jejich zaměstnáváním v roli agenturních zaměstnanců na 3-měsíční pracovní víza (pokud ne na polská případně vůbec žádná). Důsledkem této praxe je mimořádně rychlá rotace zaměstnanců, která znemožňuje hlubší zapracování a tím i neochota …

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Režimy tzv. zvláštního zacházení jsou prakticky jedinou cestou, jak umožnit zaměstnanci z Ukrajiny získání zaměstnanecké karty. Tedy právo žít a pracovat v Čechách na dobu minimálně jednoho roku. V současné době existují 2 programy tohoto typu. Vzájemně se od sebe liší pouze nároky na úroveň kvalifikace daného zaměstnance. Základním rozdílem oproti standardnímu způsobu vyřizování žádostí o dlouhodobé vízum …

Zaměstnávání Ukrajinců – jak se poprat s jazykovou bariérou

Zaměstnávání Ukrajinců – jak se poprat s jazykovou bariérou

Klíčovým problémem pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince, je boj s jazykovou bariérou. Obecně platí, že čím komplexnější je pracovní náplň cizince a čím více je zapojen do pracovního kolektivu, ve kterém převažují Češi, tím intenzivněji se k němu ve firmě hledá řešení. Optimální přístup závisí na několika okolnostech, které je potřeba vzít v úvahu. Komplexnost náplně práce Obecně …

Podporujeme projekt – MEZI VÁMI

Pokud se někdo prosadí ve své profesi, zaslouží si obdiv svého okolí. O to větší obdiv chováme k lidem, kterým se podařilo dosáhnout mimořádného úspěchu za hranicemi své vlasti.

“Mezi vámi” je pásmem interview s 30 Ukrajinci, kterým se během svého pobytu v Čechách podařilo prosadit se mezi špičky ve svém oboru. Více o projektu zde.