Jsme specialisty na zaměstnávání cizinců

Naším cílem je minimalizovat administrativní, komunikační a psychickou zátěž spojenou s touto problematikou. Jsme mezinárodní tým složený z českých a zahraničních profesionálů. Hovoříme jazykem zaměstnavatele i kandidáta a dokážeme zprostředkovat společnou řeč mezi oběma stranami.

Rozumíme zákonným a administrativním podmínkám

přeshraničního zaměstnávání (zaměstnávání cizinců). Díky tomu dokážeme minimalizovat lhůty k absolvování nezbytných administrativních kroků a riziko selhání. Veškeré procesy ohlídáme za Vás. Můžete se spolehnout na naši 100% podporu.

Víme kde hledat vhodné kandidáty o zaměstnání.

Známe správné komunikační kanály a disponujeme správnými kontakty v několika zemích východní Evropy (CIS region / bývalý SSSR). Soustředíme se na obory s trvalým nedostatkem místních specialistů, a to od dělnických až po vysoce specializované profese.

Pomáháme s ubytováním a poskytujeme základní aklimatizační servis.

Víme, co znamená vyměnit svou zemi za jinou. Někteří z nás si tím sami prošli. Umíme pomoct a poradit v otázkách bydlení, dopravy a dalších elementárních potřeb, které pro cizince nejsou samozřejmostí.

Naše služby v oblasti zaměstnávání cizinců

Groupe 191-image

zprostředkování zaměstnanců
překládané pohovory
náborové testy

print

zaměstnanecké karty
víza
nostrifikace

Groupe 195-image

nástupní podpora
ubytovací podpora

Dělníci

IT specialisté

Zdravotnický personál

Řemeslníci

Řidiči

Ukrajina

Moldávie

Bělorusko

Malíři

Pracovní povolení

Kazachstán

Rusko

Stavebnictví

Režim Ukrajina

Zedníci

Testování svářečů z Ukrajiny

Testování svářečů z Ukrajiny

Snažíme se neustále odstraňovat překážky spojené s mezinárodním zaměstnáváním. Proto jsme pro zaměstnavatele připravili možnost testování svářečů všech běžných svářecích metod ještě na území Ukrajiny. Zaměstnavatelé mají nyní možnost si své kandidáty (svářeči z Ukrajiny) nechat přezkoušet bez nutnosti cestovat do zahraničí v testovacím středisku ve Lvově (metropole západní Ukrajiny). JAK TEST PROBÍHÁ Středisko je technicky připraveno …

Kvalifikovaní stavební dělníci z Ukrajiny

Kvalifikovaní stavební dělníci z Ukrajiny

Problém nedostatku pracovních sil jsme si v Čechách již dávno zvykli řešit dovozem stavebních dělníků z Ukrajiny. Děje se tak ovšem povětšinou jejich zaměstnáváním v roli agenturních zaměstnanců na 3-měsíční pracovní víza (pokud ne na polská případně vůbec žádná). Důsledkem této praxe je mimořádně rychlá rotace zaměstnanců, která znemožňuje hlubší zapracování a tím i neochota …

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Režimy tzv. zvláštního zacházení jsou prakticky jedinou cestou, jak umožnit zaměstnanci z Ukrajiny získání zaměstnanecké karty. Tedy právo žít a pracovat v Čechách na dobu minimálně jednoho roku. V současné době existují 2 programy tohoto typu. Vzájemně se od sebe liší pouze nároky na úroveň kvalifikace daného zaměstnance. Základním rozdílem oproti standardnímu způsobu vyřizování žádostí o dlouhodobé vízum …

Zaměstnávání Ukrajinců – jak se poprat s jazykovou bariérou

Zaměstnávání Ukrajinců – jak se poprat s jazykovou bariérou

Klíčovým problémem pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince, je boj s jazykovou bariérou. Obecně platí, že čím komplexnější je pracovní náplň cizince a čím více je zapojen do pracovního kolektivu, ve kterém převažují Češi, tím intenzivněji se k němu ve firmě hledá řešení. Optimální přístup závisí na několika okolnostech, které je potřeba vzít v úvahu. Komplexnost náplně práce Obecně …