Férové podmínky spolupráce s licencovanou agenturou
Transparentní komunikace
Administrativu bereme na svá bedra

NABÍZÍME

Pro naše partnery představujeme atraktivní zdroj volných pracovních pozic a příležitost k rozšíření obratu za nulových nákladů spojených s obchodováním. Naše politika vůči partnerům je otevřená a férová. V každém okamžiku budete mít přehled o aktuálně otevřených pozicích a pravidelně Vás budeme obesílat přehledem o tom, jak si ve výběrových řízeních vedou Vámi doporučení kandidáti. Veškerou administrativu spojenou s legalizací a nástupem kandidátů bereme na svá bedra. Od partnerů očekáváme pouze spolehlivost a schopnost představit kvalitní kandidáty.

HLEDÁME

Specializujeme se na technické profese, zdravotnictví a informační technologie. Aktuálně otevřené pozice najdete zde.

Obvykle uzavíráme partnerství s personálními agenturami z těchto zemí: Bělorusko, Kazachstán, Moldávie, Rusko, Ukrajina. Případnému rozšíření o další oblasti, ať již z EU nebo mimo ni, se rozhodně nebráníme.


All around Europe staví svůj úspěch na partnerství postaveném na důvěře a vzájemně výhodné spolupráci. Český pracovní trh nabízí nepřeberné množství pracovních příležitostí pro kandidáty z mnoha pracovních oborů. Abychom dokázali uspokojit poptávku pracovního trhu, spolupracujeme s partnery v zemích, ze kterých naši kandidáti pocházejí. Chcete se stát naším partnerem?