Příprava formulářů a smluv související se zaměstnáváním cizinců

Překlady a pošta
Zastupování před úřady na základě plné moci
Sledování procesu a eliminace chyb

Šetříme čas, minimalizujeme riziko

Postupujeme takovým způsobem, aby byla minimalizována administrativní zátěž na straně kandidáta i zaměstnavatele. Díky kontrolním postupům minimalizujeme riziko chyby a čas nezbytný k získání potřebných povolení. Pokud to jde, děláme administrativní kroky za zaměstnavatele nebo kandidáta. Případně poskytneme potřebnou podporu a kontakty.

Víza a Režim Ukrajina

  • Navrhneme vhodnou vízovou alternativu s ohledem na požadovaný typ pracovního zařazení a délku, po kterou bude pracovní poměr trvat.
  • Zaměstnavatele i kandidáta průběžně informujeme o tom, v jaké fázi se proces nachází a co bude následovat.
  • Před-vyplňujeme formuláře.
  • Zajišťujeme překlady a poštovní agendu.

Ovládáme právní i procesní stránku legalizačního procesu. Doporučíme Vám vhodný postup, který minimalizuje časovou spotřebu a riziko neúspěchu. Pokud to vyžadují okolnosti asistujeme při zařazení do vládních režimů urychlujících nebo alespoň usnadňujících procesní postupy:  Režim Ukrajina, Režim Mongolsko…

elektrikář zaměstnávání cizinců

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – pro získání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Režimy tzv. zvláštního zacházení jsou prakticky jedinou cestou, jak umožnit zaměstnanci z Ukrajiny získání zaměstnanecké karty. Tedy právo žít a pracovat v Čechách na dobu minimálně jednoho roku. V současné době existují 2 programy tohoto typu. Vzájemně se od sebe liší pouze nároky na úroveň kvalifikace daného zaměstnance. Základním rozdílem oproti standardnímu způsobu vyřizování žádostí o dlouhodobé vízum je v případě vládního programu především záruka větší kontroly nad průběhem žádosti a tím i větší přesnosti odhadu příjezdu zaměstnance do zaměstnání. Pokračovat ve čtení…

Nostrifikace

Vyznáme se v procesu nostrifikace (uznávání) zahraničního vzdělání. U některých profesí se bez nostrifikace kandidát neobejde. Provedeme kandidáta všemi kroky nostrifikačního procesu a minimalizujeme jeho náklady a čas s tím spojené. Pokud to jde, zastupujeme jej před úřady na základě plné moci.


Legalizace práce, pobytová oprávnění, případně uznání potřebné kvalifikace a vzdělání jsou poměrně komplexní procesy, se kterými se v přeshraničním zaměstnávání musí počítat. All around Europe má tuto problematiku znalostně i procesně zvládnutou.