Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců


Režimy tzv. zvláštního zacházení jsou prakticky jedinou cestou, jak umožnit zaměstnanci z Ukrajiny získání zaměstnanecké karty. Tedy právo žít a pracovat v Čechách na dobu minimálně jednoho roku. V současné době existují 2 programy tohoto typu. Vzájemně se od sebe liší pouze nároky na úroveň kvalifikace daného zaměstnance. Základním rozdílem oproti standardnímu způsobu vyřizování žádostí o dlouhodobé vízum je v případě vládního programu především záruka větší kontroly nad průběhem žádosti a tím i větší přesnosti odhadu příjezdu zaměstnance do zaměstnání.

Kromě počáteční fáze, tedy kvalifikace do „režimu“, jde o poměrně vstřícný proces jak pro stranu zaměstnavatele, tak i zaměstnance. V hrubých rysech se oba režimy dají prezentovat v následující tabulce.

Název režimu REŽIM UKRAJINA PROJEKT UKRAJINA
Komu je určen Nízko a středně kvalifikovaným (skupina ISCO 4-8) Vysoce kvalifikovaným (skupina ISCO 1-3)
Předpokládaná doba vyřízení od podání žádosti po získání víza. 5–6 měsíců 2–3 měsíce
Nároky na kvalifikaci zaměstnance
 • Celková odměna (součet mzdy a všech benefitů) vyšší než medián pro danou ISCO skupinu.
 • Vysokoškolské vzdělání (nostrifikované v EU).
 • Mzda odpovídající 1,5násobku průměrné hrubé mzdy v ČR.
 • Pro zdravotnický personál jsou podmínky účasti v režimu a způsob zařazení odlišné.
Nároky na kvalifikaci zaměstnavatele
 • Účetní historie firmy minimálně 2 roky.
 • Zveřejněné účetní závěrky ve sbírce listin.
 • Minimálně 10 kmenových zaměstnanců.
 • Bezdlužnost vůči finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení.
 • Historická beztrestnost co do přestupků spojených se zaměstnáváním cizinců – pokuta nad 100.000 Kč).
 • Zaměstnavatelem nemůže být agentura práce.
 • Účetní historie firmy minimálně 2 roky.
 • Zveřejněné účetní závěrky ve sbírce listin.
 • Minimálně 3 kmenoví zaměstnanci.
 • Bezdlužnost vůči finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení.
 • Historická beztrestnost co do přestupků spojených se zaměstnáváním cizinců – pokuta nad 100.000 Kč).
Nároky na pracovní místo Pracovní místo, které zaměstnavatel plánuje obsadit cizincem ze třetí země, musí být v evidenci úřadu práce zveřejněno (beze změny v zadání) minimálně 30 dní.
U koho lze podat žádost (garant) K zařazení do režimu je nutné získat „garanci“ jedné z organizací, které následně zaměstnavatele do režimu doporučí. Nejčastěji využívanými jsou za tímto účelem: Svaz průmyslu, Hospodářská komora, Czech Invest K zařazení do režimu je nutné požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu. V rámci žádosti je předkládáno i tzv. „doporučení garanta“. Nejčastěji využívanými jsou za tímto účelem: Svaz průmyslu, Hospodářská komora, Czech Invest

V případě zdravotnických profesí je žádost podávána na Ministerstvu zdravotnictví.

Roční kvóta v počtech uchazečů 20.000 500
Jak dlouho členství v režimu trvá 1 rok
Související odkazy

Související služby k Režimu Ukrajina

Jako zákazník naší agentury se můžete spolehnout na plnou konzultační a procesní podporu jak v přípravné fázi zaměstnávání, tak i po celou dobu jejího průběhu.

 • Konzultace ohledně kvalifikačních kritérií
 • Formulace hlášenky pro úřad práce
 • Podání žádosti krok za krokem do posledního detailu
 • Hlídání termínů
 • Podpora při jednání s úřady
Štítky: , , , ,