agenturní zaměstnávání cizinců

01. 03. 2019, Petr Hlaváček

Zedníci, malíři, betonáři, elektrikáři a další zaměstnanci ve stavebnictví z Ukrajiny

V roce 2019 je a také stále bude dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v dělnických profesích mnoha oborů, týká se to i pomocných nekvalifikovaných profesí. Stavebnictví pociťuje tuto krizi nejvýrazněji. Extrémně nízká nezaměstnanost, vysoká fluktuace zaměstnanců (zaměstnanci si mohou vybírat atraktivnější profesi, jdou za vyššími mzdami apod.), rychlé tempo růstu ekonomiky… To vše má za důsledek …

04. 02. 2019, Petr Hlaváček

Proč při zaměstnávání cizinců spolupracovat s agenturou?

Kvůli nedostatku pracovních sil v současné době čím dál více firem poptává kvalifikované pracovníky ze zahraniční, převážně ze států východní Evropy. Pro majitele či manažery firem může být velmi lákavé pokusit se zaměstnat některé pracovníky svépomocí. Jakmile si však o problematice zaměstnávání cizinců zjistí více, začnou se ztrácet v množství legislativních procesů či netuší, kde …

04. 12. 2018, Petr Hlaváček

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Režimy tzv. zvláštního zacházení jsou prakticky jedinou cestou, jak umožnit zaměstnanci z Ukrajiny získání zaměstnanecké karty. Tedy právo žít a pracovat v Čechách na dobu minimálně jednoho roku. V současné době existují 2 programy tohoto typu. Vzájemně se od sebe liší pouze nároky na úroveň kvalifikace daného zaměstnance. Základním rozdílem oproti standardnímu způsobu vyřizování žádostí o dlouhodobé vízum …

04. 12. 2018, Petr Hlaváček

Zaměstnávání Ukrajinců – jak se poprat s jazykovou bariérou

Klíčovým problémem pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince, je boj s jazykovou bariérou. Obecně platí, že čím komplexnější je pracovní náplň cizince a čím více je zapojen do pracovního kolektivu, ve kterém převažují Češi, tím intenzivněji se k němu ve firmě hledá řešení. Optimální přístup závisí na několika okolnostech, které je potřeba vzít v úvahu. Komplexnost náplně práce Obecně …

26. 11. 2018, Petr Hlaváček

Zaměstnávání Ukrajinců – jak přemýšlí, co očekávají a čeho se vyvarovat

Nejčastěji zaměstnávanými cizinci v ČR bývají zcela jednoznačně Ukrajinci. Počet legálně zaměstnaných Ukrajinců v ČR dosáhl v posledních měsících okolo 250 tis. Pokud k tomuto množství připočítáme i odhadované množství nelegálně nebo pololegálně zaměstnaných, dostaneme se odhadem k počtu půl milionu osob. Co si o nás vlastně Ukrajinci pracující v naší kotlině myslí? Jaké s nimi mají zaměstnavatelé zkušenosti? Co oni naopak …