agenturní zaměstnávání cizinců

27. 03. 2019, Petr Hlaváček

Testování svářečů z Ukrajiny

Snažíme se neustále odstraňovat překážky spojené s mezinárodním zaměstnáváním. Proto jsme pro zaměstnavatele připravili možnost testování svářečů všech běžných svářecích metod ještě na území Ukrajiny. Zaměstnavatelé mají nyní možnost si své kandidáty (svářeči z Ukrajiny) nechat přezkoušet bez nutnosti cestovat do zahraničí v testovacím středisku ve Lvově (metropole západní Ukrajiny). JAK TEST PROBÍHÁ Středisko je technicky připraveno …

01. 03. 2019, Petr Hlaváček

Kvalifikovaní stavební dělníci z Ukrajiny

Problém nedostatku pracovních sil jsme si v Čechách již dávno zvykli řešit dovozem stavebních dělníků z Ukrajiny. Děje se tak ovšem povětšinou jejich zaměstnáváním v roli agenturních zaměstnanců na 3-měsíční pracovní víza (pokud ne na polská případně vůbec žádná). Důsledkem této praxe je mimořádně rychlá rotace zaměstnanců, která znemožňuje hlubší zapracování a tím i neochota …

04. 12. 2018, Petr Hlaváček

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Režimy tzv. zvláštního zacházení jsou prakticky jedinou cestou, jak umožnit zaměstnanci z Ukrajiny získání zaměstnanecké karty. Tedy právo žít a pracovat v Čechách na dobu minimálně jednoho roku. V současné době existují 2 programy tohoto typu. Vzájemně se od sebe liší pouze nároky na úroveň kvalifikace daného zaměstnance. Základním rozdílem oproti standardnímu způsobu vyřizování žádostí o dlouhodobé vízum …

04. 12. 2018, Petr Hlaváček

Zaměstnávání Ukrajinců – jak se poprat s jazykovou bariérou

Klíčovým problémem pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince, je boj s jazykovou bariérou. Obecně platí, že čím komplexnější je pracovní náplň cizince a čím více je zapojen do pracovního kolektivu, ve kterém převažují Češi, tím intenzivněji se k němu ve firmě hledá řešení. Optimální přístup závisí na několika okolnostech, které je potřeba vzít v úvahu. Komplexnost náplně práce Obecně …

26. 11. 2018, Petr Hlaváček

Zaměstnávání Ukrajinců – jak přemýšlí, co očekávají a čeho se vyvarovat

Nejčastěji zaměstnávanými cizinci v ČR bývají zcela jednoznačně Ukrajinci. Počet legálně zaměstnaných Ukrajinců v ČR dosáhl v posledních měsících okolo 250 tis. Pokud k tomuto množství připočítáme i odhadované množství nelegálně nebo pololegálně zaměstnaných, dostaneme se odhadem k počtu půl milionu osob. Co si o nás vlastně Ukrajinci pracující v naší kotlině myslí? Jaké s nimi mají zaměstnavatelé zkušenosti? Co oni naopak …