integrace cizinců v zaměstnání

04. 02. 2019, Petr Hlaváček

Proč při zaměstnávání cizinců spolupracovat s agenturou?

Kvůli nedostatku pracovních sil v současné době čím dál více firem poptává kvalifikované pracovníky ze zahraniční, převážně ze států východní Evropy. Pro majitele či manažery firem může být velmi lákavé pokusit se zaměstnat některé pracovníky svépomocí. Jakmile si však o problematice zaměstnávání cizinců zjistí více, začnou se ztrácet v množství legislativních procesů či netuší, kde …

04. 12. 2018, Petr Hlaváček

Zaměstnávání Ukrajinců – jak se poprat s jazykovou bariérou

Klíčovým problémem pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince, je boj s jazykovou bariérou. Obecně platí, že čím komplexnější je pracovní náplň cizince a čím více je zapojen do pracovního kolektivu, ve kterém převažují Češi, tím intenzivněji se k němu ve firmě hledá řešení. Optimální přístup závisí na několika okolnostech, které je potřeba vzít v úvahu. Komplexnost náplně práce Obecně …