projekt ukrajina

01. 03. 2019, Petr Hlaváček

Zedníci, malíři, betonáři, elektrikáři a další zaměstnanci ve stavebnictví z Ukrajiny

V roce 2019 je a také stále bude dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v dělnických profesích mnoha oborů, týká se to i pomocných nekvalifikovaných profesí. Stavebnictví pociťuje tuto krizi nejvýrazněji. Extrémně nízká nezaměstnanost, vysoká fluktuace zaměstnanců (zaměstnanci si mohou vybírat atraktivnější profesi, jdou za vyššími mzdami apod.), rychlé tempo růstu ekonomiky… To vše má za důsledek …

04. 12. 2018, Petr Hlaváček

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Režimy tzv. zvláštního zacházení jsou prakticky jedinou cestou, jak umožnit zaměstnanci z Ukrajiny získání zaměstnanecké karty. Tedy právo žít a pracovat v Čechách na dobu minimálně jednoho roku. V současné době existují 2 programy tohoto typu. Vzájemně se od sebe liší pouze nároky na úroveň kvalifikace daného zaměstnance. Základním rozdílem oproti standardnímu způsobu vyřizování žádostí o dlouhodobé vízum …