Zprostředkování vhodného bydlení v místě pracoviště
Doprava na místo působení
Asistence v základních akomodačních krocích

Zprostředkování ubytování

Vhodné ubytování pro cizince je nejenom základní potřebou a předpokladem k dobře odvedené práci, ale také administrativní podmínkou k tomu, aby kandidát získal vízum. Pokud to není v možnostech zaměstnavatele, zprostředkujeme kandidátovi vhodné bydlení a souhlas majitele objektu s ubytováním.

Doprava na místo působení

Koordinujeme dopravu na pracoviště, popřípadě ji přímo zajišťujeme. V případě hromadného příjezdu postupujeme tak, aby probíhal periodicky v domluvených intervalech. Zpravidla poskytujeme podporu z prvního českého dopravního uzlu (například nádraží). Lze se ale domluvit i na koordinované dopravě přímo z domovské země.

Startovní podpora

Pokud je potřeba, poskytneme kandidátovi základní startovní podporu a pomůžeme s orientací v místních reáliích. Mezi tyto kroky může patřit například otevření bankovního účtu, aktivace telefonního tarifu nebo prosté zorientování se ve svém okolí.


Výměna rodné země za jinou je stresujícím zážitkem. Zahraniční kandidát většinou potřebuje podporu při zajištění vhodného bydlení a po příjezdu dopravu na místo svého budoucího povolání. Pokud je potřeba, bere All around Europe tuto problematiku na svá bedra.