Hledáme zaměstnance na správném místě a správnou cestou

Zprostředkujeme přijímací pohovor
Poskytujeme adekvátní záruky

Širokoplošný nábor

K vyhledávání vhodných kandidátů využíváme veřejné inzertní kanály, sociální sítě a partnerské personalistické agentury v dané zemi. Jejich mix se odvíjí od konkrétního zadání a cílového teritoria.

Ne každý výběr kandidáta je správnou volbou. Na naše služby poskytujeme zaměstnavateli adekvátní záruky, které sníží riziko ztráty v případě, že se vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem od počátku nevyvine podle představ jedné nebo obou stran.

Přijímací pohovory

Přijímací pohovor - pracovní pohovor - zaměstnanci z ukrajiny

Nalezením vhodného kandidáta naše práce teprve začíná. Obě strany mají právo se o sobě dozvědět maximum pro to, aby se dokázaly správně rozhodnout. Jednoznačná a rychlá komunikace je přitom základním předpokladem k tomu, aby k sobě obě strany našly důvěru, která bude pro následující okamžiky klíčová.

Otázka komunikace mezi kandidátem a zaměstnavatelem je naší starostí. Téměř každý z nás mluví česky a jedním z jazyků zemí, odkud zprostředkováváme pracovní kontakty. Díky vyspělému technickému vybavení dokážeme zprostředkovat a překládat přijímací pohovor obrazem i zvukem. CV a další písemná dokumentace je v případě potřeby rovněž překládána.

Chcete-li se s kandidátem setkat osobně, zajistíme Vám vhodné místo setkání v zahraničí a pomůžeme zorganizovat Vaši cestu. Alternativou je i organizace osobního setkání na Vašem pracovišti.

Režim Ukrajina, Projekt Ukrajina – režimy zvláštního zacházení při získávání zaměstnanecké karty u Ukrajinců

Zaměstnávání a legalizace cizinců je, díky administrativním nárokům, poměrně komplexním procesem. Jistou časovou a administrativní úsporu při vyřizování pracovních povolení nabízí vládní programy. V případě populárního zaměstnávání Ukrajinců je to především Režim Ukrajina.

Zahraniční zaměstnanec je pro podnik příležitostí. Cizinci mají větší motivaci pracovat a uplatnit se. Jsou flexibilnější a často vnášejí na pracoviště inovativní postupy. All around Europe je zde pro to, aby Vám pomohla překonat problémy, které tento typ spolupráce přináší. Pozornost soustředíme především na obory, kterým se nedostává kvalitních specialistů.