Zaměstnávání Ukrajinců – jak se poprat s jazykovou bariérou

Klíčovým problémem pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince, je boj s jazykovou bariérou. Obecně platí, že čím komplexnější je pracovní náplň cizince a čím více je zapojen do pracovního kolektivu, ve kterém převažují Češi, tím intenzivněji se k němu ve firmě hledá řešení.

Optimální přístup závisí na několika okolnostech, které je potřeba vzít v úvahu.

zaměstnáání ukrajinců - jazyková bariéraKomplexnost náplně práce

Obecně platí, že čím složitější pracovní postupy daná pracovní pozice vyžaduje, tím větší bude tlak na to, aby cizinec co nejdříve komunikoval. Zaměstnavatel se musí poprat zejména s popisem pracovních postupů, ale třeba i s problémem, jak vyřešit získání různých lokálních certifikací, které se často dají získat pouze absolvování zkoušky v Českém jazyce.

Zaměstnanci přitom obvykle pocházejí ze zemí, které, z různých důvodů, pracují s jinými technologickými postupy a nástroji. Například svářeč z Ukrajiny, a to i velmi dobrý, nemusí mít zkušenosti s u nás obvykle využívanou technologií. V případě této profese se pravděpodobně neobjedete bez potřeby rekvalifikačního školení, jehož jazykovou stránku je opět potřeba zvážit.

Počet zahraničních pracovníků

Čím větší počet cizinců plánujete zaměstnat a čím rychlejší nábor bude, tím detailněji je potřeba se na komunikaci zaměřit. Rozhodně doporučuji se jazykové stránce věnovat ještě před samotným nástupem cizince. V případě zaměstnanců ze třetích zemí vám k tomu nahrává, jinak neoblíbená, doba, po kterou se vyřizují vízové formality. Zamyslete se nad možnostmi absorpce vaší společnosti. Tedy jaký poměr cizinců vzhledem k stávajícím pracovníkům jste schopni uřídit. Počáteční stádium zaměstnávání může výrazně ovlivnit výkon jednotlivých pracovišť.

Intenzita komunikace mezi Českými a zahraničními kolegy

Zaměstnavatelé nejčastěji volí mezi dvěma rozdílnými postupy. Vytvoření pracovních jednotek sestavených pouze z cizinců, kteří jsou vzájemně schopni se bez problémů dorozumět, anebo okamžitým začleněním cizinců do českých pracovních kolektivů.

První varianta se osvědčuje spíše u nízko kvalifikovaných pracovních míst, kde požadavky na komunikace nejsou tak velké. Jde prakticky o částečné odbourání jazykové otázky. Což se jeví jako výhoda, ale dlouhodobě se naopak může projevit jako problém. Cizinci totiž doopravdy nikdy do firmy nezapadnou. S ohledem na nedostatek příležitostí komunikovat, pak ani nemají možnost se češtinu naučit.

Druhá možnost se jeví praktičtější v případech specializovaných pracovních profesí s vyššími nároky na interakci s okolím. Je ovšem poměrně náročná v počátečním stádiu, protože může brzdit. Vyplatí se tedy intenzivní před-příjezdová jazyková průprava, po které by měly následovat jazykové kurzy již na místě.

Jak tedy naučit cizince komunikovat, aby se jazyková příprava nestala noční můrou? Naštěstí jsou k dispozici nákladově přijatelná a efektivní řešení:

Před příjezdem

Existuje několik poměrně vyvedených mobilních aplikací, které cizince naučí alespoň základům komunikace. Cena licence se pohybuje v řádech stokorun. Další možností je poohlédnout se po kurzech češtiny v zemi původu zaměstnance. Vstříc této potřebě vycházejí i tzv. „České domy“, které ČR zřizuje, zpravidla v hlavním a někdy i dalších městech dané země. Pokud si můžete dovolit investovat do jazykové přípravy více, lze využít i online jazykových kurzů s podporou skutečného lektora.

I přes veškerou snahu nelze předpokládat, že k vám nastoupí do zaměstnání člověk, který bude plynule komunikovat a znát místní zvyklosti. Abyste pomohli cizinci překonat počáteční jazykovou bariéru a zároveň potíže vyplývající z rozdílnosti prostředí, doporučuji utratit čas a zdroje na základní instruktáž v rodném jazyce cizince. Předejdete tím mnoha nedorozuměním a komplikacím.

Po příjezdu

O příjezdu již máte možnost s jazykovou otázkou pracovat daleko intenzivněji. Program jazykové přípravy pro cizince si již velmi dobře osvojila celá řada soukromých jazykových škol. Pozadu nezůstává ani státní podpora, která nabízí komplexní integrační programy v podobě tzv. „Integračních center“, která jsou zastoupena v každém kraji.

Kromě případných kurzů, nezapomínejte na to, aby měl cizinec možnost nově nabyté znalosti uplatnit i v praxi. Čím lépe se cizinci v práci cítí a čím pozitivněji jsou přijímáni svým okolím, tím větší je jejich motivace absorbovat místní jazyk a zvyklosti a v konečném důsledku i v zaměstnání setrvat.

Petr Hlaváček, www.allaround.eu

Autor je Čechem, který na Ukrajině dlouhodobě pobýval a aktuálně provozuje personální agenturu se specializací na zprostředkování práce cizincům ze třetích zemí.

Štítky: , , , , , , ,